Online undervisning i Dansk eller Spansk

Online undervisning er til dem som ikke kan forlade deres hjem, eller bor langt væk fra Nordjylland og læreren derfor heller ikke kan komme hjem til dem.
Vi bruger programmet Zoom og kan på denne måde både se og høre hinanden gennem hele lektionen.